Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2014

20:28
13:24
More ideas than time.
— Dg.

February 19 2014

14:50
7863 0fdb 390
Reposted fromcavovo cavovo

February 18 2014

21:54
0840 e09d 390
Reposted frombirke birke
21:39
0891 46c4 390
Reposted frombirke birke

February 16 2014

15:17

February 15 2014

21:21
8504 2601 390
21:21
8468 9ff3 390
Reposted byempirewomanHerInfernalMajestykinufanap
21:21
8441 cab7 390
12:18
Ktoś, kto lu­bi mu­zykę, nie po­winien się zawężać do jed­ne­go gatunku. 
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromgoniewicz goniewicz viatake-care take-care
12:15
6853 960d 390
Reposted fromdeviate deviate viamrsciastko mrsciastko
12:09
9906 befd 390
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viapiehus piehus
12:09
2301 2b78 390
Reposted fromrainbow2233 rainbow2233 vianataliana nataliana
12:05
3784 9b12 390

whoreofwar:

Winter in Amsterdam, 1917.

Reposted fromwestwood westwood viawonderwall wonderwall

February 14 2014

21:50
Nawet nie wiesz ile emocji kryje się za moim obojętnym spojrzeniem.
21:49
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.

— F. Kafka - Proces
21:48
Teraz...
Przestałem walczyć o osoby, które o mnie nie walczą. Mam cichą nadzieję, że głupia tęsknota czy przywiązanie tego nie zmienią.
W końcu wreszcie musisz poznać, komu na Tobie zależy, a komu nie.
— sad but true
21:45
1240 463e 390
Reposted bydprzybylakkinufawonderwallrevalieIkuszkafreshescapeSilverGloiremelight-pink-nancyviva-salvadorewrazliwahunsertrozdwojonanokturnalczekoladowezatraceniemeniaesspererohhhcitronpresseyouthknowsnopainaiietapeudechance3scorpixicannotrememberniebieskooka
21:45
1238 3565 390
Reposted bydzwoneczekadaaa93aknatazs
21:45
1237 cdac 390
Reposted bykethralnojka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl